Skip to main content

Safareig de comunicació (IX)

Agència Catalana de Notícies (ACN), agència o mitjà? L’Agència Catalana de Notícies presenta web nou. Sembla que en la seva declaració d’intencions vol esser més ràpid, més adaptat als temps que vivim, amb més serveis… Jo sempre he defensat l’ACN perquè crec que és important que Catalunya tingui una agència de notícies. Seguint la definició clàssica (i sí, les coses canvien molt) una agència de notícies presta serveis als seus abonats, i aquest també és el cas de l’ACN. Dic això perquè sembla cada vegada més que hi hagi la intenció de convertir l’ACN en un mitjà en si mateix tot deixant de banda els abonats. Uns abonats que en la majoria de casos són mitjans petits que tenen així una via per rebre informació professional i treballada i poder fer economia d’escala.

A vegades tinc la sensació que l’ACN
té una mica d’enveja del 3cat24. Sembla que competeixi pel mateix, una gran audiència generalista. D’entrada no semblaria una aspiració legitima ja que un és un mitjà i l’altre una agència encara que tots dos portals siguin finançats en gran part amb diner públic. Pel comunicat que han enviat als mitjans que estem subscrits als serveis de l’ACN i per l’enfocament que han donat a les seves novetats, crec que definitivament és dirigeixen al gran públic i que volen ser un mitjà. Si això és així ja m’explicaràs per a què serveix l’ACN? Vull dir si bàsicament pretenen fer de mitjà de comunicació què hi pintem els abonats? Dec estar mal informat però em sembla que ens els darrers temps l’ACN ha treballat poc o molt poc amb els mitjans, amb els mitjans territorials, amb les associacions de mitjans per anar millorant els seus serveis i per resoldre aquell problema endèmic que als més petits no els serveix de res els serveis de l’Agència perquè tenen més informació que la mateixa ACN (per què pagar?). El que hauria de ser en una direcció acaba essent al revés (els petits informen al gran).

Fa uns mesos enrere hi va haver certa polèmica entre alguns treballadors de l’Agència i la direcció. Algunes promeses incompletes i canvis d’orientació, deien. Ja fa dies que van sonant noms davant un hipotètic canvi al capdavant de l’ACN en cas que el Parlament variï de composició després de les eleccions de novembre. Voler superar aquesta sensació de dubte i d’incertesa imagino que ha fet precipitar alguns canvis a l’Agència. D’altra banda, del tot comprensibles davant de finals d’etapa. A la mateixa Generalitat comença a haver-hi moviments en alguns departaments davant la incertesa del futur.

Només vull acabar dient que crec que l’ACN és un projecte molt interessant. Que s’ha fet una bona feina. I que entenc que aquesta deriva a ser un mitjà deu ser degut als temps que vivim però que segur que és fàcil de reconduir. Molta sort en aquesta nova etapa i espero que els mitjans, les empreses, valorin en la seva justa mesura la tasca que s’està desenvolupant.