Skip to main content

En el món del periodisme estem vivint un gran canvi, agreujat o per la pressió publicitària, estem vivint la fi de l’usuari i la recerca del lector.

Què entenem per usuari? fins ara la forma que hem treballat des dels mitjans és la forma clàssica de repartir els nostres continguts de la forma més similar a com ho han fet els diaris de paper, intentar col·locar