in General

Què m’ha fet recuperar el COVID?

  • Recuperar el plaer d’escoltar bona música
  • Sempre la poesia
  • M’ha ajudat a endreçar i netejar i molt la biblioteca, desprenent-me sense vacil·lacions de llibres que ja no vull retenir. Per mi un exercici difícil
  • Pensar amb quines coses són les que realment trobo a faltar

Write a Comment

Comment