Skip to main content

Avís legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS
jordifont.com


I. INFORMACIÓ GENERAL
En compliment amb el deure informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les dades d’informació general següents d’aquest lloc web :

La titularitat d’aquest lloc web, jordifont.com, (d’ara endavant, Lloc Web) l’ostenta: BATEC PRODUCCIONS EDITORIALS, SLU, proveïda de NIF: B01973304 i inscrita a: Registre Mercantil de Barcelona amb les dades registrals següents: tom 47491, foli 16, secció 8, Full B 553499, el representant del qual és: Jordi Font, i les dades de contacte del qual són:

Adreça: Sant Julià de Vilatorta, Av. Montserrat número 8

Telèfon de contacte: –

Fax: –

Email de contacte: [email protected]

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS
L’objecte de les condicions: El Lloc Web
L’objecte d’aquestes Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

Batec es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Batec pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren al Lloc Web o accedir-hi.

L’accés al Lloc Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder-ne gaudir, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’usuari.

La utilització dels continguts no requereix prèvia subscripció o registre.

L’Usuari
L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les modificacions ulteriors, sense perjudici de la aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Atesa la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiteu el Lloc Web.

El Lloc Web de Batec proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

Un ús de la informació, continguts i/o serveis i dades ofertes per Batec sense que sigui contrari al que disposen aquestes condicions, la llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets. de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis estesos per Batec per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Batec sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/ o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.
El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Batec i l’Usuari.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web de Batec s’adreça a totes les persones, sense importar-ne l’edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc Web.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
Batec no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Batec farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Batec serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.